Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden voor springkastelen & attracties

 1. Reservatie

Men kan telefonisch of per e-mail reserveren. De reservering wordt steeds door ons bevestigd en is dan definitief.
Bij reservatie van een springkasteel verklaart de huurder zich akkoord met de huurvoorwaarden van Fun4you Events

 1. Annulatie

Na bevestiging van de reservatie is deze definitief.
Bij annulatie van een springkasteel voor andere redenen dan regen of storm is de huurder verplicht om in het kader van de huurovereenkomst de totale huursom te betalen.
Bij annulatie bij meer dan 30 dagen voor de huurperiode dient de huurder 50% van de huursom te betalen.
Binnen dertig dagen voor de huurperiode kan deze niet meer geannuleerd worden en zal de huurder de volledige huursom betalen aan de verhuurder.

 1. Betaling

De betaling van de huurprijs vindt contant plaats bij afhaling, plaatsing of terug ophalen.

 1. Borg

Enkel bij de afhaling van het springkasteel wordt borg betaald. De borg voor een springkasteel bedraagt € 50,00. Dit bedrag wordt terugbetaald bij levering op voorwaarde dat alle huurvoorwaarden zijn vervuld.

 1. Afhaling

Onze kleinere springkastelen kunnen worden afgehaald. Contacteer ons gerust voor de mogelijkheden.

 1. Plaatsing

Voor plaatsing is een vlakke doorgang nodig van minimaal 1 meter breedte tot de locaties van plaatsing. Indien dit niet mogelijk is en het springkasteel bijvoorbeeld door een deur dient te worden gedragen, gelieve dit bij reservatie te melden. Dan kunnen wij het springkasteel op een andere manier plooien.

De huurder draagt de verantwoordelijkheid om voldoende ruimte te voorzien om het betreffende springkasteel te plaatsen.
Hiervoor dient ook rondom het springkasteel langs elke kant minstens 1 meter aan extra ruimte vrij te worden gehouden. Het springkasteel mag na opstelling niet meer verplaatst worden. De motor mag niet afgedekt worden en de luchttoevoer (lange buis tussen blower en springkasteel) moet gestrekt blijven.

 1. Ondergrond

Een springkasteel moet steeds op een zachte vlakke ondergrond (gras) geplaatst worden. Indien dit onmogelijk is, gelieve dit bij reservatie te vermelden zodat wij het nodige materiaal kunnen voorzien. Indien het springkasteel op asfalt, klinkers of kleine kiezeltjes moet geplaatst worden, voorzien wij een onderzeil. Het springkasteel mag in geen geval geplaatst worden op steenslag, zand ondergrond, losse zand, in de buurt van een zandbak of op een ondergrond met puntige voorwerpen. Als op vraag van de huurder het springkasteel op een harde ondergrond dient geplaatst te worden kan het niet verankerd worden. Gelieve dit door te geven bij reservatie, dan kunnen wij de nodige gewichten voorzien.

 1. Elektriciteit

Fun4You events voorziet een verlengkabel van 25 meter met aarding (230v – 16a) op de plaats waar de motor van het springkasteel zal opgesteld worden (achter het kasteel). De huurder voorziet een stopcontact met aarding (230v – 16a) op 20m, van de plaats waar de blower moet staan. Als dit niet mogelijk is, dan kan na melding bij reservatie een extra verlengkabel worden voorzien.

Gelieve tijdens de huur het springkasteel steeds opgeblazen te laten tot wij het springkasteel komen ophalen, zelfs bij regenweer. Enkel bij storm of harde windbuien dient het springkasteel afgelaten te worden (zie hieronder).

 1. Veiligheid

Het kasteel mag enkel betreden worden onder toezicht van minstens één volwassene. Het is verboden om op de muren te klimmen, te hangen en naar beneden te trekken. Het is verboden om eten, drinken, huisdieren, balpennen (inkt), speelgoed, scherpe voorwerpen, … op het springkasteel te brengen. Het kasteel mag niet met schoenen betreden worden. Springkastelen zijn gemaakt voor kinderen en niet voor volwassenen. Men dient erop toe te zien dat de kinderen niet achter het kasteel aan de ventilator komen en het kasteel aflaten.

 1. Wat bij regen?

Het springkasteel moet de gehele huurperiode opgeblazen blijven (dus ook bij regen). En de motor mag niet afgedekt worden. Enkel als er (hevige) wind is moet het springkasteel afgelaten en dubbelgevouwen worden zodat het water niet in het kasteel kan lopen. Koppel ook de motor en de elektriciteitsleidingen af en leg deze op een droge plaats. Na de storm dient het springkasteel zo snel mogelijk terug opgeblazen te worden zodat het terug kan drogen. Indien het springkasteel niet opgeblazen en open blijft liggen bij regen sijpelt het water in het binnenste gedeelte en kan er schade ontstaan.

 1. Hygiëne en onderhoud

Indien wij na verhuring abnormale bevuiling vaststellen zullen wij genoodzaakt zijn extra reinigingskosten aan te rekenen. Voorbeelden daar van zijn:

 1. Schade of defect

Bij defect of schade tijdens de huurperiode dient u ons onmiddellijk te verwittigen op het nummer 0473/58.59.90

 1. Verantwoordelijkheid

De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tijdens de volledige huurperiode en zal permanent toezien op de goede werking. Bij eventuele schade of diefstal, al dan niet opzettelijk, zal deze worden verhaald op de huurder. De springkastelen blijven ten allen tijde eigendom van de verhuurder.

 1. Aansprakelijkheid

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, van welke aard ook, tijdens de verhuurperiode. Evenmin kan de verhuurder aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel ontstaan bij een normaal gebruik van de toestellen. De huurder kan een extra verzekering afsluiten bij zijn of haar verzekeringsagent.

 1. Promoties

Onze promoties zijn niet cumuleerbaar.

 1. Slecht weer garantie

Onze slecht weer garantie is enkel van toepassing bij de huur van een springkasteel of opblaasbare attractie.

Enkel bij aanhoudend slecht weer is gratis annulatie mogelijk tot 48u voor de levering. Hier wordt slechts op ingegaan als 48u voor huur op buienradar.be gedurende minstens 3u van de huurperiode meer dan 30% kans op regen voorspeld wordt. De annulatie dient telefonisch doorgeven te worden en niet via e-mail.

 1. Akkoord huurvoorwaarden

Bij plaatsing van de bestelling verklaart de huurder zich akkoord met alle bepalingen van deze voorwaarden die ook terug te vinden zijn op onze website.

Huurvoorwaarden feestmateriaal

(let op! dit zijn andere dan die voor de springkastelen en attracties)

 1. Reservatie

Men kan telefonisch of per e-mail reserveren. De reservering wordt steeds door ons bevestigd en is pas dan definitief.

 1. Betaling

De betaling van de huurprijs en de borg gebeurt contant bij afhaling.

 1. Borg

Bij de afhaling van het feestmateriaal wordt de borg betaald. De borg voor feestmateriaal bedraagt evenveel als de huurprijs en wordt terugbetaald bij levering als alle huurvoorwaarden vervuld zijn.

 1. Afhaling

Het feestmateriaal  wordt afgehaald door de klant. De praktische afspraken worden onderling gedaan.

Mits een kilometervergoeding kan het ook worden geleverd. Zie op de website pagina transport.

 1. Schade of defect

Als u bij het leveren van de goederen schade of defect opmerkt gelieve ons meteen telefonisch te contacteren. Zo dat wij dit als nog kunnen oplossen. Schade of defect dat ons gemeld wordt na de huurperiode of bij het ophalen worden in rekening gebracht aan de huurder. Als u iets opmerkt meld het ons meteen !

Bij defect, verlies of schade tijdens de huurperiode dient u ons telefonisch op de hoogte te brengen van het probleem dat u ervaren heeft met de staat van het materiaal tijdens levering. 

 1. Verantwoordelijkheid

Het feestmateriaal moet als een goede huisvader behandeld worden. Dit betekent dat men het materiaal in dezelfde staat dient terug te brengen. De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tijdens de volledige huurperiode en zal permanent toezien op de goede werking. Bij eventuele schade, al dan niet opzettelijk, zal deze worden verhaald op de huurder. Het feestmateriaal blijft ten allen tijde eigendom van de verhuurder. Bij schade of het ontbreken van noodzakelijke onderdelen zal de reparatie of nieuw aankoop ten laste van de huurder zijn.

 1. Aansprakelijkheid

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, van welke aard ook, tijdens de verhuurperiode. evenmin kan de verhuurder aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel ontstaan tijdens levering, plaatsing, gebruik of ophaling.

 1. Aanvaarding

Bij plaatsing van de bestelling verklaart de huurder zich akkoord met alle bepalingen van deze voorwaarden die ook terug te vinden zijn op onze website.

Mocht er een storing zich voordoen die u zelf niet kan verhelpen, gelieve dan telefonisch contact op te nemen op:
0473/58 59 90